การล้อเล่นด้วยความบริสุทธิ์และการตรึงอย่างหนักเขาไม่ได้รับอนุญาตให้หลั่ง

ความเห็นถูกปิด.