ฉันหยุดจั๊กจี้เธอไม่ได้ เธอเปียกเป็นบ้า

ความเห็นถูกปิด.