ถูกมัดและสำเร็จความใคร่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่สามารถหลบหนีได้

ความเห็นถูกปิด.