บอกให้เลขาของฉันมาพบฉันเพื่อทานอาหารกลางวันของเธอ

ความเห็นถูกปิด.