พอลล่าบีบท้อง สะดือทะลุเขา และท้องผูกของเธอกระตุ้นความเจ็บปวด

ความเห็นถูกปิด.